ADVOKAT OSLO

Trenger du advokat i Oslo?

Advokatene Brodtkorb & Gerdts ble etablert i 2002.
Ansvarlige advokater er advokat Marte Svarstad Brodtkorb og advokat Kim Gerdts. Advokatene er medlemmer av Advokatforeningen og Forsvarergruppen av 1977.
Våre spesialfelt er strafferett, herunder Økokrimsaker, straffeprosess og prosedyre. Vi besitter også rik kompetanse innen barnevern, barnefordeling, arbeidsrett, rettslige- og utenrettslige forhandlinger.

Hvordan finne en god og riktig advokat for deg i Oslo?

Når du er ute etter å finne frem til det som er riktig advokat for deg er det viktig å avklare om advokaten har erfaring fra det rettsområde som du trenger hjelp til.  Advokatene Brodtkorb & Gerdts har lang erfaring og er dyktige innen sine saksområder.

Mange saker går videre til retten. Blandt advokater i Oslo og særlig hos Osloadvokatene jobber vi domstolnært. Det innebærer at sakene være ofte går til retten og våre advokater i Oslo har betydelig prosedyreerfaring.

Sjekk oss ut på Google her!