ALMINNELIG PRAKSIS

Vi yter generell bistand innen ulike øvrige rettsområder.

For de tilfeller at vi mener klienten trenger mer spesialisert bistand, hjelper vi med å skaffe slik advokatbistand.