ARBEIDSRETT

Vi bistår foreldre og barn i barnevernssaker.

Bistanden ytes fra det tidspunkt barnevernstjenesten oppretter sak, og strekker seg til eventuellbehandling ved Fylkesnemnda og domstolen.