ARBEIDSRETT

Vi yter bistand i alle arbeidsrettslige problemstillinger knyttet til arbeidstaker. Dette refererer seg bl.a. til forhold på arbeidsplassen, ferie, permitteringer, oppsigelse og avskjed.

Vi bistår i forhandlinger med arbeidsgiver og i eventuelle arbeidstvister for domstolen.