KIM GERDTS (f. 1961)

Advokat

Org.nr: 978 592 732

Email: kg@gerdts.no
Tlf: +47 22 47 90 90
Tlf.dir: +47 22 47 90 92
Mob: +47 91 18 33 30

Cand Jur 1991 ved Universitetet i Bergen. Spesialfag: Kriminologi.

Advokatbevilling 1994

Advokatfullmektig Advokatfirmaet Staff, Moen, Lunde & Elseth AS 1992-1994
Advokat Advokatfirmaet Staff 1994-1997
Egen praksis 1997
Advokatfirmaet Kjensli & Gerdts ANS 2001-2002
Advokatene Svarstad Brodtkorb & Gerdts 2002-

Kim Gerdts har bred erfaring som forsvarer innen strafferettslige områder og ved en rekke av landets domstoler. Han har også bred erfaring innen fagområder som bl.a. arbeidsrett, barnerett, barnevern, boligrett og så vel utenrettslige som rettslige forhandlinger. Gerdts besitter en solid prosedyreerfaring.

Verv

Medlem Den Norske Advokatforenings representantskap 2013-
Nestleder Stiftelsen Way Back 2013-
Styremedlem Stiftelsen Way Back 2011-2013
Styremedlem Forsvarergruppen av 1977, Advokatforeningen 2015-
Styreleder Northern Lights Aid 2016-