MARTE SVARSTAD BRODTKORB (f. 1967)

Advokat

Org.nr: 981 741 285

Email: msb@svabro.no
Tlf: +47 22 47 90 90
Tlf.dir: +47 22 47 90 93
Mob: +47 91 60 06 80

Cand Jur 1995 ved Universitetet i Oslo. Spesialfag: Avhandling om Telefonkontroll i narkotikasaker.

Advokatbevilling 1997.

Advokatfullmektig Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm 1996-1997.
Advokat Advokathuset Feydt & Hamborgstrøm 1998-1999.
Egen praksis 1999.
Advokatene Svarstad Brodtkorb & Gerdts 2002-

Svarstad Brodtkorb har bred erfaring som forsvarer innen strafferettslige områder og ved en rekke av landets domstoler. Hun har videre bred erfaring i barnevernssaker og saker innen barnerett, så vel utenrettslige som rettslige forhandlinger. Svarstad Brodtkorb arbeider også med opphavsrettslige spørsmål. Svarstad Brodtkorb besitter en solid prosedyreerfaring.

Verv

Styreleder Advokatforeningen, Oslo krets, 2014-
Medlem Den Norske Advokatforenings representantskap 2014-
Nestleder Advokatforeningen, Oslo krets, 2012-2014
Styremedlem Norwegian Wood Festivalen 2013-
Styremedlem Advokatforeningen, Oslo krets, 2009-2011