ØKOKRIM

Større økonomiske straffesaker etterforskes ofte av Økokrim. Økokrim besitter særlig kompetanse på dette området. Det er derfor viktig at en mistenkt/siktet i disse sakene kan motta kompetent advokatbistand.

Økokrimsaker kjennetegnes bl.a. ved at det som oftest foreligger en omfattende dokumentmengde.
Dette stiller krav til relevant dokumentgjennomgang for hurtigst mulig å få oversikt over bevisbildet og påstandene om lovbrudd er korrekte.

Vi har lang erfaring fra en rekke store Økokrimsaker og kan yte kompetent bistand i slike saker. Ofte arbeider flere advokater med hver sak.

Vi bistår på alle stadier av saken, fra avhør hos Økokrim, fortløpende under etterforskningen, under eventuell iretteføring av saken og frem til eventuell rettskraftig dom foreligger.

Erfaringsmessig er etterforskningstiden i Økokrimsaker adskillig lengre enn ved vanlige straffesaker.

Det er derfor viktig å ha en planmessig strategi for både bistanden og tidsforløpet.

Økokrimsaker vil ikke alltid kun handle om økonomiske forhold, transaksjoner m.m. Slike saker vil ofte handle om rene faktum der Økokrim i den mistenkte/siktede har sterkt ulike syn på dette. Det stilles derfor krav til kompetanse og erfaring til å foreta faktumsbeskrivelser i tråd med klientens interesser.

Dersom en klient velger å forklare seg for Økokrim, er det viktig å være klar over at Økokrim ofte besitter opplysninger som foreløpig ikke blir meddelt mistenkte/siktede.

Dersom det er behov for ytterligere spesialkompetanse i disse sakene, engasjerer vi om nødvendig slik ekstern bistand.